Inici -> Accesibilitat

Accesibilitat

 

 

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Novelda té la vocació de convertir-se en un canal de comunicació accessible i universal per a tots els ciutadans.

Per aquest motiu s'han utilitzat en les seves construcció les mesures i criteris que a continuació s'exposen i que faciliten que els usuaris obtinguin amb la menor dificultat possible la informació i els serveis que posem a la seva disposició.

Concepte de usabilitat web

Usabilitat significa col·locar al centre del disseny i l'estructuració de continguts les necessitats dels usuaris. Prentende que els usuaris duguin a terme les diferents tasques disponibles amb eficàcia, eficiència, rapidesa , facilitat i satisfacció

Per aconseguir aquest objectiu s'han tingut en compte les opinions dels usuaris als quals s'ha realitzat test a usuaris reals amb navegació en la llar.

Concepte d'Accessibilitat Web

Consisteix a facilitar l'accés a la web al major nombre d'usuaris possible, independentment de les seves característiques (capacitats/limitacions, maquinari, programari, comunicacions, etc).

Per a això la web s'ha treballat tenint en compte els següents estandares:

 • CSS

El disseny s'ha realitzat sota la recomanació del W3C sobre les Fulles d'Estil en Cascada (CSS). Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulles d'estil, el contingut de la web segueix sent totalment llegible gràcies al seu marcat estructural.

 • WAI-AA

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 2 (Nivel de accesibilidad Doble A).

Resum de Mesures adoptades sobre usabilidad i accessibilitat

 

 • Ordre lògic i estandarditzat de presentació dels elements en pantalla.
 • Sistema de navegació simplificat fàcil d'aprendre i usar
 • Navegació, disseny i estructura visual coherent i consistent en tot el web.
 • Marcat de la ubicació ("Inici ->").
 • Text descriptiu de les imatges.
 • Navegació mitjançant el tabulador
 • Optimitzada per 1024 x 768
 • Utilització de grandàries relatives dels textos
 • Compatibilitat amb el major nombre de navegadors possible i en diferents plataformes.

Com canviar la grandària del text

Si desitja augmentar o disminuir la grandària de la presentació, pot fer-ho:

 • mitjançant el teclat:
  • Internet Explorer: prement la tecla ctrl i utilitzant la ruedecita del ratolí.
  • Netscape, Mozilla Firefox:
   • tecla ctrl + tecla '+' per augmentar
   • tecla ctrl + tecla '-' per disminuir
 • a través del menú del seu navegador: 'veure' > 'grandària del text'.
 • mitjançant els botons d'ampliar i disminuir text situats a la dreta de les pestanyes principals

Finalment, només recordar-te que la web està dissenyada pensant en els teus interessos, per això, si vols realitzar-nos algun comentari o suggeriment de millora no dubtis a fer-ho utilitzant el formulari de suggeriments i reclamacions. Entre tots podrem construir la web que necessites.

 

5 de Setembre del 2016