Inicio -> Data i hora oficial de la Seu electrònica

Data i hora oficial de la Seu electrònica

 

La data y hora oficial de la Seu electrònica és un dels requeriments bàsics per al registre electrònic de documents, escrits, i comunicacions que requereixen el còmput de terminis tant per als Ciutadans com per a l'Ajuntament.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu electrónica de l'Ajuntament se sincronitza amb el servei del Real Observatorio de la Armada.

Regulació legal

  • L'article 31.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques assenyala: "El registre electrònic de cada Administració o Organisme es regirà a l'efecte de còmput dels terminis, per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de disposar de les mesures de seguretat necessàries per garantir la seua integritat i figurar de manera accessible i visible.".
  • d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica assenyala que la sincronitazació de la data i l'hora es realitzaran amb el Real Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el previst sobre l'hora legal en el Reial Decret 1308/1992, de 23 de octubre.

 

 

Per verificar l'hora oficial en un moment donat, situi el cursor damunt de l'hora i data que es mostra a la capçalera de la seu electrònica i premi en ella. En passar el cursor per sobre es mostrarà un missatge amb el contingut "Actualitza".

 
21 de Març del 2016