Inici -> Presentació de noves sol·licituds;

Presentació de noves sol·licituds

 
Aquest servei permet realitzar davant l'Ajuntament peticions de serveis o comunicacions de qualsevol tipus, ja siguin de caràcter particular o relacionades amb equipaments o territori en general.

Com a pas inicial per iniciar la tramitació, es disposa del Catàleg de Tràmits, que està constituït per la relació de tots els tràmits oferts per l'Ajuntament amb l'objectiu que el ciutadà conegui l'oferta de tràmits municipals necessaris per a l'obtenció de llicències, permisos i autoritzacions.

Cadascun del tràmits presenta informació completa necessària per a realitzar la gestió: descripció del tràmit, terminis i requisits per iniciar la sol·licitud, normativa aplicable, terminis de resolució, etc.

Addicionalment, es disposen de diferents canals o mitjans per realizar la tramitació:

  • Presencial: S'ofereix informació del lloc de presentació de la documentació.
  • Documents associats: Complementari al canal presencial, el ciutadà por descarregar-se el formulari i imprimir-ho perquè pugui emplenar-ho tranquil·lament i posteriorment presentar-ho a l'Ajuntament .

Els tràmits, en funció de la seva naturalesa, permeten en algun cas la iniciació de forma anònima (Tramitació telemàtica sense identificació) i en la majoria es requereix la indentificació, per a això és necessari que el ciutadà/empresa disposi d'un dels certificats digitals acceptats a la Seu electrònica de l'Ajuntament.

 

 

Serveis relacionats

 
21 de Març del 2016