Inici -> Tributs

Tributs

Les dades que es poden consultar a través d'aquest servei són:

  • Rebuts: relació de rebuts pendents de pagament i rebuts cobrats.
  • Consulta de conceptes pels quals tributa: informació sobre els rebuts dels diferents conceptes tributaris, agrupant els mateixos en funció del seu estat.
  • Calendari fiscal: calendari del contribuent.
 
 

 

21 de Març del 2016